Alla dina loopar

De loopar som du valt att bygga själv, eller remixa från biblioteket hittar du alltid i listan på sidan Mina loopar. Om du blivit inbjuden till att bygga en loop tillsammans med en kollega så hittar du även den loopen där. Sidan Mina loopar kan beskrivas som ditt eget privata bibliotek, men också som din egen verkstad. Det är hit du går om du vill hitta en av dina loopar, bygga vidare på en loop eller börja ett nytt bygge. Du kan sortera looparna i listan genom att klicka på de olika rubrikerna. Klickar du på alla så sker ingen sortering. När du markerar Mina loopar sorteras de ut som du själv startat bygget av, Samarbetsloopar är de du blivit inbjuden att samarbeta i och Remixade loopar de du remixat från bibliotek.