Använd talsyntes

Använd talsyntes

Som deltagare kan du alltid välja att lyssna på texterna i Loops. Klicka på ikonen överst på sidan eller markera en del av texten och klicka på play-knappen.