Deltagare avslutar sin loop på egen hand

När du har startat en loop och befinner dig i steg 2, där en pop-up-ruta visas, så finns alternativet att låta deltagarna avsluta loopen på egen hand då de är klara. Det finns tre sätt att göra det på. Antingen får deltagarna lämna loopen när som helst, då de arbetat med den del av innehållet de själva tycker är relevant, eller så få de lämna loopen när de checkat av och lämnat in svar på samtliga noder. Det tredje alternativet innebär att de ska ha lämnat in allt, och du ska dessutom ha godkänt alla deras inlämningar innan de får avsluta loopen.