Flytta en nod

När du vill flytta en nod så tar du tag i den och drar den till den platshållare där du vill att den ska ligga istället. Om du vill byta plats på två noder så gör du på samma sätt. Då kommer noden som ligger på platsen du valt att flytta den första till, att landa där den första låg tidigare.