Gör loopen aktiv

När du landar in på ledarpanelen är loopen fortfarande Privat, det är bara du som ser den. Tanken är att du ska kunna förbereda allt, och i precis det ögonblick du vill, välja att aktivera loopen. När du gjort det så kan deltagarna gå in i den och börja sitt arbete. Det är när det står “Igång” i loopens förloppsindikatior som den är aktiv. Du kan givetvis gå hela vägen och aktivera loopen i förväg om det inte gör dig något att deltagarna kan börja kika i den innan utbildningen officiellt påbörjats.