Handledning i hubben

I hubbpanelen, nedanför platsen där du väljer bild finns det utrymme för en text till handledare. Det är en text som deltagarna inte ser.