Lägg till en bild som symboliserar organisationen

Som administratör för din organisation i Loops kan du välja en bild som symboliserar verksamheten och lägga till den under Inställningar. Bilden kommer att ses av alla som hör till din organisation, uppe i listen bredvid organisationens namn. Du klickar på organisationens namn och väljer Inställningar. Klicka på Välj + och ladda upp den bild du vill ha.