Låsa hubb med kodlås

När du bygger en loop och är i redigeringsläget av den så kan du välja att låsa en hubb. Öppna hubbpanelen så ser du att längst ner finns det ett hänglås och så står det Olåst. Klicka på låset så ser du några olika valmöjligheter. Klicka på nyckeln om du vill låsa hubben på så sätt att en enskild deltagare kan låsa upp hubben med en kod. Bestäm vilken koden är och skriv det på raden, klicka på bocken och sedan Spara. Glöm inte att hitta på hur deltagarna ska komma åt koden i loopen. Kanske är den svaret på sista uppgiften vid föregående nod? Observera att alla hubbar som ligger efter den du låser i loopen också blir låsta för deltagaren. När den som du satt kodlåset på låses upp, så kommer också dessa att låsas upp. Det ger i förlängningen att om du vill att deltagarna ska kunna öppna upp en hubb i taget när ni arbetar så måste du sätta ett kodlås på varje hubb.