Loops 10 noder och hur de fungerar (för deltagare)


Observera färgkodningen

Gult, information genom olika medier. Inget postas in. 

Blått, enskilda uppgifter.

Grönt, gruppuppgifter.

Rosa, quiz som är självrättande.

Lila, utvärdering av loopen.

Artikel – Information från din ledare via text, ljud eller film. Här finns ingen uppgift du ska göra. 

Begreppslista – Här finns viktiga ord och begrepp som hjälper dig att förstå ämnet i loopen. Ledaren kan välja att du ska kontrollera om du lärt dig orden i noden Begreppsquiz.

Uppgift – Här får du en uppgift från din ledare. När du svarar i noden är det bara din ledare som ser dina svar. Du kan svara med t ex text, ljud eller film.

Loggbok – Här kan du följa din lärandeprocess under arbetet med loopen. Du kan beskriva ditt arbete, dina reflektioner och dina beslut och du kan få respons av din ledare.

Frågor och svar – Här svarar du på flera frågor som din ledare vill ha svar på. Frågorna är numrerade och din ledare kan ge dig respons på varje enskilt svar. 

Gruppuppgift – Här får du och de andra medlemmarna i din grupp en gemensam yta att skriva på. Ni kan samla material till ett grupparbete, skriva vidare på varandras texter eller sammanfatta en gruppdiskussion.

Anslagstavla – Här får du, och alla de andra deltagarna i gruppen, varsin svarsruta. Det som skiljer den här noden från de andra är att ni kan se varandras svar och kommentera på dem. Anslagstavlan passar därför bra då ni vill dela med er av saker som alla i gruppen ska se, göra uppgifter till varandra, eller diskutera en viktig fråga.

Quiz – Här finns frågor med färdiga svarsalternativ. Ledaren bestämmer om du kan göra det en eller flera gånger.

Begreppsquiz – Ett quiz för att kolla om du har lärt dig orden och begreppen i Begreppslistan. Du parar ihop ordet med förklaringen. 

Utvärdering – Här kan du reflektera över ditt lärande i loopen genom att svara på din ledares frågor om ditt arbete.