Min deltagaröversikt

Om du vill få en överblick över en av dina deltagares arbete, som sträcker sig över samtliga loopar ni arbetat med, så gå till sidan Min deltagaröversikt. Där hittar du alla deltagare som du interagerat med i Loops och de loopar som du interagerat genom, oavsett om du själv delat ut dem, eller en kollega delat ut dem och bjudit in dig som kollega. På looparnas framstegsmätare ser du hur långt deltagaren kommit med arbetet i respektive loop. 

Du kan sortera på pågående och avslutade loopar