Namn på hubbar och noder

Det namn du ger varje hubb och nod syns ute på kartan som deltagarna upplever då de arbetar i loopen. Väl valda namn på hubbar och noder kan hjälpa deltagaren att förstå innehållet och navigera rätt i loopen. Du kan se det lite som att om loopen är en bok så är de olika hubbarnas namn som rubriker på bokens olika kapitel. I nästa steg blir då nodernas namn underrubriker i varje kapitel. De visar på strukturen för arbetsområdet. Ge inte hubbarna och noderna för långa namn, det blir bara stökigt på kartan. Ett eller ett par, tre ord räcker. Du kan dela upp rubrikerna på två rader genom att klicka enter mitt i om du vid något tillfälle inte kan avstå från en lång rubrik.