Namn på utdelningen

När du startar en loop med en deltagargrupp så kan du välja att ge själva utdelningen ett namn. Det kommer att visas tillsammans med loopens namn i listan på Startsidan. Det är bra om du till exempel arbetar med samma område i flera grupper parallellt, och därmed delar ut samma loop till dem. Då kan du skriva vilken grupp loopen riktar sig till, så att det blir lättare för dig att skilja looparna åt i din lista på Startsidan.