Namnge loop

Du kan ge din loop vilket namn du vill, men det är bra om det inte är för långt.