Övergripande information om loopen

Loopens namn, den tid det tar att arbeta i den och introduktionstexter. Allt går att redigera när som helst. Vissa av sakerna är såklart lättare att ange korrekt när du byggt klart loopen, så det finns god anledning att återkomma till Startpanelen i slutet av ditt loopbygge.