Redigera organisationens namn

Som administratör för din organisation i Loops kan du redigera namnet, det som alla deltagare ser uppe i listen. Du klickar på organisationens nuvarande namn och väljer Inställningar. Skriv det nya/redigerade namnet och spara.