Remixa (gör en kopia av) en loop i Biblioteket

När du hittar en loop som du tycker om i biblioteket så kan du välja att remixa (ta en kopia av) den genom att klicka på knappen Remixa loop. När du gör det så öppnas en dialogruta där du kan välja att ändra namnet på loopen innan kopian skapas. Om du inte ändrar namnet så blir det ”Remix av Originalloopens namn” (se bild nedan).

När du går vidare från dialogen genom att klicka på den gröna knappen Remixa så landar en kopia av loopen in överst i listen under Mina loopar. 

Anledningen till att di kan remixa loopar är att du ska kunna få en egen kopia som du kan bygga om innan du delar ut den till dina deltagare. Du kan bygga om den mycket eller bara ändra detaljer. Om du gillar loopen precis som den är i biblioteket och vill starta den med dina elever så gör du det direkt från biblioteket istället för att remixa loopen. Det kan också vara bra att veta att du kan redigera i en loop som är utdelad om du får nya idéer efter att ni startat upp arbetet.