”Skicka loop till” Teams, Classroom eller Skooler

Vi har en funktion i Loops där du, när du har startat en loop, kan välja att skicka den till dina deltagare på en annan plattform.

Du kan ansluta en eller flera plattformar till din organisation i Loops. För att göra det kontaktar du supportteamet i Loops så slår de på funktionen för din skola. Plattformarna som du kan skicka en loop till idag är Microsoft Teams, Google Classroom och Skooler.

När funktionen är aktiverad kommer den valda plattformens ikon att visas under loopens namn i ledarpanelen för den startade loopen. Tryck på symbolen och följ instruktionerna.