Ta bort ledare från Loops 

Det kan hända att det endast är den som är Administratör för Loops i din organisation som kan ta bort ledare från Loops. I så fall får du gå med ditt ärende till hen. Om du har behörighet att göra det själv så sker det under din organisations inställningar. Klicka på symbolen för organisationen och på rubriken Deltagare. Där hittar du även ledare. I listan med ledare klickar du på en enskild persons namn och väljer sedan att Radera hen om det är vad som ska göras. Klicka på soptunnan eller “Radera ledare”.