Tilldela administratörsrättigheter

Som administratör för din organisation i Loops kan du välja att tilldela en kollega administratörsrättigheter. Klicka på symbolen för organisationen och på rubriken Deltagare. Då kommer du till alla deltagare. Leta upp ledaren i listan och klicka på hens namn. Klicka sedan på “Tilldela administratörsrättigheter”.