Vad är en lärväg?

Lärvägarna är de grå linjerna som binder samman hubbarna i loopen. Det är lärvägarna som eleverna följer genom loopen. Men en loop kan också ha en central hubb och flera vägar som grenar sig ut från den. Då måste det stå i hubbtexten på första hubben, vilka valmöjligheter eleverna har och hur de förväntas ta sig an loopen. Detsamma gäller då det finns valbara vägar när en loop grenar ut sig.