Vad kan man göra i Loops som ledare?

Som ledare i en organisation som har avtal med Loops kan du sammanfattningsvis: 

– bygga egna loopar av ditt eget undervisningsmaterial och resurser på nätet

– bygga loopar tillsammans med inbjudna kollegor

– använda loopar i det publika enterprise-biblioteket genom att visa dem med projektor, Starta eller Remixa dem

– använda  loopar i organisationens eget biblioteket genom visa dem med projektor, Starta eller Remixa dem

– starta loopar som du byggt eller hittat i biblioteket och bjuda in deltagare att arbeta i dem, samt kollegor att samarbeta i loopen

– starta loopar för ledare och bjuda in kollegor att arbeta i dem

– följa deltagare och/eller kollegors arbete i en utdelad loop och ge dem formativ feedback

– se en översikt över deltagarnas arbete under Mina elever

– spara kopior av startade loopar som du byggt vidare på  

– publicera loopar till din egen organisations bibliotek

– Dela en loop till personer som inte har Loopskonto, via länk. 

Beroende på vilka inställningar administratören för organisationen gjort kan du som ledare ibland också: 

– bjuda in deltagare och ledare till din organisation

– ta bort ledare och deltagare från din organisation

– skapa och redigera grupper av deltagare