Växla symbol på artikelnoden

Den gula artikelnoden är speciell på så sätt att du kan växla mellan tre olika symboler på den. Grundsymbolen föreställer text, men representerar egentligen allt slags innehåll. De andra två symbolerna är en filmsymbol och en länksymbol. Filmsymbolen finns att välja på för de tillfällen när du valt att enbart lägga en film i artikeln och du vill visa det för deltagarna. Detsamma gäller för länksymbolen, om du främst använt artikelnoden för att berätta om en extern sida och länka till den. Du hittar möjligheten att växla till en ny symbol inne i artikelnoden, längst ner i kanten.