Växla till visningsläge från ledarpanelen

Klicka på den lilla pilen uppe vid loopens namn när du är i ledarpanelen, så växlar du till ett visningsläge av loopen. Då ser du loopen så som deltagarna ser den och kan vara säker på att om du visar den med projektorn så är det inget “hemligt” som kommer upp. Du kan visa deltagarnas svar i anslagstavlorna, precis på samma sätt som de kan se varandras svar där. Men om du går in i en blå nod, där deltagarna ger enskilda svar så kommer inga svar att synas. Du växlar tillbaka till ledarpanelen med samma pil när du inte längre använder projektorn.