Vad kan man göra i Loops som deltagare

Som deltagare i Loops kan du:

  • Delta i loopar som dina ledare delat ut, kommunicera och lära dig genom dem.

Om administratören gett rättigheter till det även:

  • Bygga egna loopar som en del av din organisation eller fritidsintressen.

  • Bjuda in ledare och deltagare som medskapare i dina loopar.

  • Starta loopar med andra deltagare i din organisation där du blir ledaren i loopen. 

  • Dela loopar som du själv byggt via länk till personer som inte har Loopskonto.

  • Se biblioteken om organisationens Administratör har tillåtit det i inställningarna.