Vad kan man göra i Loops som ledare

Som ledare i en organisation som har avtal med Loops kan du sammanfattningsvis: 

- bygga egna loopar av ditt eget undervisningsmaterial och resurser på nätet

- bygga loopar tillsammans med inbjudna kollegor

- använda loopar i det publika enterprise-biblioteket genom att visa dem med projektor, Starta eller Remixa dem

- använda  loopar i organisationens eget biblioteket genom visa dem med projektor, Starta eller Remixa dem

- starta loopar som du byggt eller hittat i biblioteket och bjuda in deltagare att arbeta i dem, samt kollegor att samarbeta i loopen

- starta loopar för ledare och bjuda in kollegor att arbeta i dem

- följa deltagare och/eller kollegors arbete i en utdelad loop och ge dem formativ feedback

- se en översikt över deltagarnas arbete under Mina elever

- spara kopior av startade loopar som du byggt vidare på  

- publicera loopar till din egen organisations bibliotek

- Dela en loop till personer som inte har Loopskonto, via länk. 


Beroende på vilka inställningar administratören för organisationen gjort kan du som ledare ibland också: 

- bjuda in deltagare och ledare till din organisation

- ta bort ledare och deltagare från din organisation

- skapa och redigera grupper av deltagare