Arbeta i loopen - ledare

Redigera startad loop
Redigera startad loop  När du startat en loop så kan du redigera den genom att klicka på Ändra loop, precis under loopens namn. Det betyder att du kan form...
Mån, 11 Okt, 2021 at 3:36 E.M.
Få översikt över deltagarnas arbete
Få översikt över deltagarnas arbete När du är i ledarpanelen för en loop som du startat har du möjlighet att växla mellan olika lägen för att få en god öve...
Mån, 11 Okt, 2021 at 3:41 E.M.
Exportera ut en detaljerad översikt
Exportera ut en detaljerad översikt  Om du vill ha en detaljerad överblick över deltagarnas arbete så kan du exportera ut en översikt i excelformat eller s...
Mån, 11 Okt, 2021 at 3:43 E.M.
Exportera ut information om enskild deltagare
Exportera ut information om enskild deltagare Om du vill exportera ut en översikt över vad en enskild person har presterat i din startade loop så klickar d...
Mån, 11 Okt, 2021 at 3:45 E.M.
Ta bort deltagare ut startad loop
Ta bort deltagare ut startad loop Om du vill ta bort en enskild deltagare från din startade loop så klickar du på personens namn så att panelen med en list...
Mån, 11 Okt, 2021 at 3:46 E.M.
Ge feedback på deltagarnas arbete
Ge feedback på deltagarnas arbete I ledarpanelen finns alla deltagare som arbetar i din utdelade loop i en lista. När du klickar på en specifik persons nam...
Mån, 11 Okt, 2021 at 3:49 E.M.
Godkänn en deltagares uppgift
Godkänn en deltagares uppgift  När en deltagare har lämnat in en uppgift så ser du det genom att du får en notis vid personens namn. När du klickar på namn...
Mån, 11 Okt, 2021 at 3:51 E.M.
Godkänna alla deltagare i en uppgift på en gång
Godkänna alla deltagare i en uppgift på en gång Ibland passar det bra att godkänna alla personer som lämnat in svar vid en nod på en och samma gång. Det gö...
Mån, 11 Okt, 2021 at 3:52 E.M.
Växla till visningsläge från ledarpanelen
Växla till visningsläge från ledarpanelen Klicka på den lilla pilen uppe vid loopens namn när du är i ledarpanelen, så växlar du till ett visningsläge av l...
Mån, 11 Okt, 2021 at 3:53 E.M.
Växla mellan lärarpanelen och visningsläget av loopen
Växla mellan lärarpanelen och visningsläget av loopen Om du befinner dig i visningsläget av en startad loop så ser du en liten cirkel med en pil i uppe vid...
Mån, 11 Okt, 2021 at 3:55 E.M.