Administratör i en huvudorganisation

En huvudorganisation i Loops fungerar som en paraplyorganisation. Under den kan du lägga flera andra organisationer. En situation då det kan vara lämpligt är då en hel kommun har Loops. Då skapar vi en huvudorganisation för kommunen och en underorganisation för respektive skola. Kommunens lärare kan då vara med i båda organisationerna och exempelvis ha tillgång till kommunorganisationens bibliotek, där de har möjlighet att ta del av loopar för fortbildning, och dela loopar med varandra mellan skolorna. 

Som administratör i en huvudorganisation kan du göra några olika saker inne på Organisationsinställningarna.

1. Lägga till nya organisationer till din huvudorganisation (om ytterligare en skola ska vara med exempelvis)

2. Välja om respektive underorganisation ska faktureras för sig, eller om root-organisationen ska ta emot fakturan.

3. Koppla bort underorganisationer från din huvudorganisation.

4. Som ägare av huvudorganisationen välja att gå med i rollen av administratör i respektive underorganisation.