En organisation

I Loops är varje verksamhet/företag en egen organisation. De ledare och deltagare som finns i en och samma organisation kan kommunicera genom Startade loopar. Det är en bra idé att skapa grupper där man sorterar in organisationens deltagare (om det inte är gjort redan då användarkontona skapades, med hjälp av vår excelmall). När det finns grupper i Loops så kan ledaren som startar en loop bjuda in alla deltagarna i gruppen på en och samma gång genom att ange gruppens namn istället för varje enskild deltagare. Ledare, och ibland även deltagare, kan dela med sig av undervisningsidéer och material i sin organisations eget bibliotek. Deltagare i samma organisation kan också bjuda in varandra till att samarbeta då man bygger loopar.