Dela med dig i ett bibliotek

När du väljer att publicera en loop i något av de bibliotek du har tillgång till i Loops så tas en kopia av loopen. Om du senare vill uppdatera din publicerade loop så publicerar du bara om den igen till samma bibliotek, då uppdateras den publicerade loopen med de förändringar du gjort. När du vill publicera din loop så går du till loopen under Mina loopar, väljer redigeringsläget av loopen och klickar på loopens namn. Längst ner i Startpanelen ser du att det står Publicera till bibliotek. Klicka på den knappen och välj sedan vilket bibliotek du vill publicera till. Om loopen ska uppdateras så kommer det att stå i rutan som kommer upp att den redan är publicerad och en uppdatering kommer att ske.