Dela med dig till organisationens bibliotek

När du väljer att publicera en loop i din organisations bibliotek så tas en kopia av loopen. Om du senare vill uppdatera din publicerade loop så publicerar du bara om den igen till samma bibliotek, då uppdateras den publicerade loopen med de förändringar du gjort. När du vill publicera din loop så går du till loopen under Mina loopar, väljer redigeringsläget av loopen och klickar på loopens namn. Längst ner i Startpanelen ser du att det står Publicera till bibliotek. Klicka på den knappen och välj sedan att publicera till din organisations bibliotek. I detta bibliotek kan du publicera dina egna loopar, men även sådana som du Remixat (tagit en kopia på) från ett öppet bibliotek.