Deltagaren lämnar in ett svar

I de blå, gröna och lila noderna så postar deltagaren in svar på uppgifterna. Det ser ut på lite olika sätt beroende på om det är flera frågor, eller bara en. I alla noderna finns det en svarsruta där deltagaren kan skriva ett svar. De kan också välja att svara med film eller ljud, att ladda upp en film eller länka till en sida, det vill säga på precis samma sätt som en ledare kan lägga till medier i en loop som hen bygger.