Deltagaren bockar av en nod som klar

I de noder som är gula och de som är rosa så ska deltagaren inte posta in ett svar utan hen kan själv ange att arbetet är genomfört. I artikeln finns det en knapp där det står Klar, som deltagaren klickar på när hen har tagit del av allt innehåll i noden. I Quiznoden står det Rätta på motsvarande knapp.