Få översikt över deltagarnas arbete

När du är i ledarpanelen för en loop som du startat har du möjlighet att växla mellan olika lägen för att få en god översikt över allas arbete. Klicka på rubriken Deltagare, så ser du en lista med alla i loopen och för varje deltagare en framstegmätare. Listan ger dig en överblick över gruppens arbete och hur långt varje person har kommit. (Du kan välja att dölja eller visa det exakta antalet inlämnade uppgifter för varje deltagare genom att klicka på det överstrukna ögat). Växla till Uppgifter så ser du alla loopens noder sorterade i rätt ordning. Titta på framstegsmätarna för uppgifterna så får du en god känsla för hur långt gruppen har kommit med sitt arbete i loopen.