Exportera ut en detaljerad översikt 

Om du vill ha en detaljerad överblick över deltagarnas arbete så kan du exportera ut en översikt i excelformat eller som csv-fil. Du ser knapparna för exporten längst ner i deltagarlistan. På den första fliken i exceldokumentet hittar du övergripande information, och på den andra ser du i detalj hur varje person har presterat, uppgift för uppgift. Du kan sortera i listan och använda den så som du tycker är bäst.