Ge feedback på deltagarnas arbete

I ledarpanelen finns alla deltagare som arbetar i din utdelade loop i en lista. När du klickar på en specifik persons namn så ser du hur långt hen har kommit i loopen och vilka uppgifter som är avklarade. Som ledare kan du välja att godkänna en uppgift eller att ge feedback, eller båda delar om du vill det. När du ger feedback så får deltagaren en rosa notis om att du har skrivit något, och om du godkänner uppgiften landar det in en grön bock på noden du godkänt, i deltagarens loop. Du kan använda det medie du tycker är bäst när du ger din feedback, text, ljud eller film. Du kan också bädda in material i dina kommentarer, precis som när du bygger loopar.