Ta bort deltagare ut startad loop

Om du vill ta bort en enskild deltagare från din startade loop så klickar du på personens namn så att panelen med en lista med uppgifter som tillhör deltagaren fälls ut. Längst ner i den listan finns en soptunna och ordet Radera. Klicka där för att ta bort deltagaren från den utdelade loopen.