Gratiskonto

Ett gratiskonto är den kontotyp som ett testkonto övergår i, efter att de 30 fria dagarna har gått. Då stängs funktionerna som har att göra med att se material som andra byggt (ha tillgång till biblioteket) och att starta upp loopar och kommunicera med deltagare i dem. Ledaren kan inte heller längre bygga några nya loopar. Det som alltid finns kvar är de loopar ledaren har byggt själv under testperioden. Tanken är att ledaren ska kunna visa dem med projektor för sina deltagare eller använda innehållet på något annat sätt, så att arbetet med att bygga looparna inte känns bortkastat. Ledaren kan fortsätta logga in på sitt konto, och om ledaren i framtiden börjar arbeta i en organisation där de har Loops, så kan det gamla testkontot knytas ihop med det nya aktiva kontot så att materialet går att använda fullt ut igen.