Aktivt konto 

Ett aktivt konto har den person, ledare eller deltagare, som är knuten till en organisation som har ett avtal med Loops. Läs under rubrikerna ledarkonto och deltagarkonto vilka möjligheter det ger.