Handledartext till hela loopen

I loopens startpanel, strax nedanför inledningstexten finns en yta för dig som producent. Här kan du göra egna anteckningar om du inte tänker publicera din loop. Deltagarna kommer inte att se den här texten. Om du vill publicera din loop i organisationens biblioteket så är tanken att den här texten ska förklara det övergripande syftet med loopen för kollegor som vill låna den, likaväl som att ge praktiska tips. Du har också möjlighet att skriva en text till handledare i respektive hubb, som handlar om precis den hubben.