Intresseväckande inledningstext

I loopens startpanel finns ett utrymme där det står att du har 200 tecken på dig att skriva en intresseväckande text som också gärna får vara informativ. Texten kommer att visas för dina deltagare när de startar upp loopen.