Komma till Ledarpanelen från Startsidan

När du är på din Startsida så ser du alla loopar som du är delaktig i antingen som ledare eller som deltagare. I de loopar där du är ledare använder du ledarpanelen för att kommunicera med deltagarna i loopen. På varje loop som ligger på Startsidan, som du är ledare i, så finns det en genväg till loopens ledarpanel. Det är den gröna knappen där det står Till ledarpanelen.