Ledare eller deltagare i en startad loop

På Startsidan finns startade loopar. De har olika utseende beroende på om du är ledare i loopen eller om du är deltagare. En loop där du är deltagare har en framstegsmätare och en pilsymbol på sig, medan de där du är ledare i har en knapp där det står Till Ledarpanelen.

Om du klickar på en loop där du är ledare så kommer du till visningsläget av loopen. Klickar du på en där du är deltagare, så kommer du in i arbetsläget där du kan kommunicera genom noderna.