Ladda upp en film i noden

Gå till redigeringsläget av loopen och fäll ut den nod du vill lägga filmen i. Sätt markören där filmen ska hamna. Klicka på plustecknet så att det blir ett kryss. Där ser du en pil som går uppåt. Klicka på pilen och välj en film från din dator. Det kan ta en stund att ladda upp filmen. Men om du klickar på Spara så kan du stänga noden under tiden som filmen laddas upp.