Ladda upp en bild i noden

Gå till redigeringsläget av loopen och fäll ut den nod du vill lägga bilden i. Sätt markören där bilden ska hamna. Klicka på plustecknet så att det blir ett kryss. Där ser du en pil som går uppåt. Klicka på pilen och välj en bild från din dator. Redigera storleken på bilden genom att klicka på den och dra i kanten. Välj om bilden ska ligga till höger, vänster eller i mitten. Skriv text vid sidan om om du vill.