Lägg till ett avdelande streck i noden

Gå till redigeringsläget av loopen och fäll ut den nod du vill dela av innehållet i. Sätt markören där det avdelande strecket ska vara. Klicka på plustecknet så att det blir ett kryss. Välj symbolen för strecket, spara.