Loops för deltagare

I den här loopen kan du som ny deltagare i Loops lära dig hur du använder systemet. Vid den första hubben i loopen finns två filmer som visar hur du rör dig runt i kartan och hur du lämnar in svar i Loops. Vid hubb 2 och 3 lär du dig mer om hur du använder de 10 noderna i Loops.