Samarbeta mellan organisationer

Ledare som vill samarbeta men som arbetar i olika organisationer kan gör det i Loops utan problem. Även om de tillhör olika organisationer så tillåter systemet att de bjuder in varandra som medskapare då de bygger loopar. De kan också arbeta i projekt med sina respektive deltagare i samma loop. Då startar en av ledarna loopen och bjuder in sin kollega från en annan organisation, via e-post, samt sina egna deltagare. Kollegan accepterar inbjudan till den startade loopen där hen nu också är ledare och bjuder efter det in sina deltagare.