Navigera till nästa nod

Du kan ta dig till nästa nod genom att klicka i listan längst ner i den nod du befinner dig. Till höger har du den nod som du ska gå till. Till vänster har du hubben som du befinner dig vid. När du arbetat med alla noder runt hubben så finns bara symbolen för hubben kvar. Tanken är att du ska klicka på den då och sedan vidare till nästa hubb, om du gillar att navigera på det viset. Du kan också ta dig till nästa nod genom att klicka på den direkt i kartan.