Deltagarnas Uppdragslista

I varje loop så bildas det en Uppdragslista åt deltagarna med arbetet de har att genomföra i loopen. De kan gå till de olika noderna direkt från listan för att arbeta med dem och lämna in sina svar. När en nod är klar så kommer det en liten grön bock på den. På de gula och rosa noderna kommer bocken direkt då deltagaren angett att hen är klar med noden, eftersom det inte är något svar som lämnas in i dem. I de blå, gröna och lila noderna är det ledaren som ger deltagaren avcheckningsbocken genom att godkänna arbetet. Deltagarna får också rosa notisprickar både i listan och på kartan om ledaren eller en annan deltagare skrivit en kommentar till dem.