Olika konton och dess behörigheter

Det finns tre olika användarkonton i Loops. Deltagarkontot, där du enbart interagerar som deltagare, Ledarkontot där du agerar som ledare, men även kan vara deltagare i loopar och Administratörskontot, där du är administratör för en organisation. Du har då samma behörigheter som en ledare i grunden, men också möjlighet att göra inställningar som gäller hela organisationen, samt att administrera organisationens bibliotek. De olika kontotyperna kan också befinna sig i olika tillstånd. Det kan vara ett testkonto, ett aktivt konto, ett gratiskonto, ett avslutat konto eller ett raderat konto.